Bokning

 

<select class="div-toggle" data-target=".sprakvaljare" style="width: 200px; font-size: 12pt; padding: 5px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="svenska" data-show=".svenska">Svenska</option><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="engelska" data-show=".engelska">English</option><!-- [et_pb_line_break_holder] --></select>

Här bokar du som privatperson tid för Bilrisk 1 och 2. Ta med kvitto på betald avgift eller utskrift på utförd betalning och giltig legitimation*!

*EU godkänd legitimation liknande giltigt pass eller BankID

Riskutbildning Del 2 genomförs endast när du kan hantera bilen så pass bra att du inom en snar framtid är redo för själva uppkörningen. Saknas förmåga att framföra bilen på ett säkert sätt, eller om läraren anser att du inte kommer tillgodogöra dig utbildningen så kommer du bli nekad att genomföra denna.

Tolk ordnas och betalas av eleven. Klarar inte tolken att förmedla dig som elev och lärare så får du inte genomföra provet.

Pris för hela utbildningen; 2500 kr. Denna summa betalas med betalkort eller kontanter.

OBS!

  • All undervisning sker på svenska.
  • Vid behov av tolk ordnas och betalas sådan av dig. Meddela oss i förväg så att plats finns i bilen.
  • Vid avbokning, ska det ske minst en vecka i förväg.
  • Vi debiterar utebliven tid och återbud samma dag med full avgift.
  • Vid underkänd manöverkörning eller halkkörning debiteras du full avgift.
  • Vid underkänt alkotest debiteras full avgift, och du blir avvisad från banan.
  • Du ska kunna styrka din identitet med godkänd id-handling. (Svenskt pass eller id-kort).
  • Du får göra nykterhetskontroll (Vi har nolltolerans: 0,0 promille).
  • Om du önskar genomföra utbildningen med automatväxlad bil så måste du ange detta vid bokningen.
  • Det finns möjlighet för elever som bor långt från halkbanan att på hemort avlägga detta test genom trafikskola. Kontakta oss för mer information.

Sist men inte minst – all körning sker på egen risk.

Varmt välkomna till Norra Halkbanan i Piteå!

Text in English

<form id="form_agree"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div style="margin: 10px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="checkbox" name="checkbox" id="check_agree" value="agree" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label id="check_label" for="check_agree">Jag förstår villkoren ovan</label><br/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="msg_agree" class="hide" style="margin: 10px; padding: 10px; font-size: 16pt; width: 100%; background-color: #e47b7b; color: #fff;"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="#" id="button_agree" class="et_pb_button" style="margin: 20px;" onclick="javascript:checkedbox();">Gå vidare</a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></form>
<script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(document).on('change', '.div-toggle', function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var target = jQuery(this).data('target');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var show = jQuery("option:selected", this).data('show');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(target).children().addClass('hide');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(show).removeClass('hide');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> changeLanguage(show); // byt texter för knappar etc<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(document).ready(function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('.div-toggle').trigger('change');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->function changeLanguage(lang) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> switch(lang) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> case ".svenska": <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('#button_agree').html('Gå vidare');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('#check_label').html('Jag accepterar villkoren ovan.');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('#msg_agree').html('Du måste acceptera villkoren ovan innan du fortsätter.');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> break;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> case ".engelska":<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('#button_agree').html('Continue');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('#check_label').html('I agree to the terms above.');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('#msg_agree').html('You must agree to the terms above.');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> break;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> default:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('#button_agree').html('Gå vidare');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('#check_label').html('Jag accepterar villkoren ovan.');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('#msg_agree').html('Du måste acceptera villkoren ovan innan du fortsätter.');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->function checkedbox(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(!jQuery('#check_agree').is(':checked')) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('#msg_agree').removeClass('hide');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> return false;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> } else {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> window.location.assign("https://www.bokarisk.se/pitea");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> return true;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.hide {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: none;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>